മുഹറം പത്തില്‍ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകള്‍

മുഹറം പത്തില്‍ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകള്‍

Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to മുഹറം പത്തില്‍ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകള്‍

  1. Pingback: ഉപദേശങ്ങള്‍ ,നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ « ISLAM

  2. Pingback: ആനുകാലികം « ISLAM

  3. Firoz says:

    ചുമ്മാ ജബ്ബാര്‍ മാഷേ വായിക്കു സാറേ. എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു–ningal maathram vittu poyi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s